கடற்புலிகளின் சிறப்புத்தளபதி பிரிகேடியர் சூசை வீரவணக்கம்-விம்பகம்


06_01_08_charlas_funeral_02 15_04_06_mul_01 15_04_06_mul_03 20 prabhakaran and family.psd 26_11_06_mullai_01 26_11_06_mullai_02 31_05_06_mul_07 4226818354_63aeb1da1d anpucholai_5 Anton Balasingham arrives in Kilinochchi bala_arivies_kili01 bala_soosai bala-soosai 2 balraj soosai poddu balraj2 Black Tiger day 3  Col Soosai addressing the gathering at Puthukkudityiruppu Col. Soosai, Special Commander of the Sea Tigers hands over the first copy of the music album Col_Soosai 21 Col_Soosai Col_Soosai_TamilNational HOMTellefsenleftwithChiefSeaTigersColSoosai2003 ltte_slmm_25_08_03 Major General (retd) Trond Furuhovde maveerar day 2005 Bri Soosai Mr. and Mrs. Anton Balasingham with senior LTTE leaders in Kilinochchi, 23. January 2006 2. Mr. and Mrs. Anton Balasingham with senior LTTE leaders in Kilinochchi, 23. January 2006. OCHA_150105_06 prabhakaran and soosai R-L Kilinochchi GA, Head of the VOT, Mr. Thamilanpan and Col. Soosai at the inauguration Sea_Tiger_Colonel_Soosai soo12_05_06_01 soosai 2 soosai 07 Soosai 2006 soosai body soosai mandathevu SOOSAI soosai2 soosai-03 soosai-04 soosai05 soosai-06 Soosai-bala Soosai-J susai sweetdreams1 thamilchelvan_funerel_06 The wife of late Col. Shankar, Ms Kuga, receiving the first copy of the music CD titled Airborne Tigers soosai 3

%d bloggers like this: