விடுதலைப் புலிகளின் சமர்க் களங்கள் படங்கள் ! » An LTTE fighter in clearing operation with seized weapons from the SLA

Comments Off on An LTTE fighter in clearing operation with seized weapons from the SLA