விடுதலைப் புலிகளின் சமர்க் களங்கள் படங்கள் ! » LTTE fighters engaged in counter-push by the Tigers recovering dead bodies

Comments Off on LTTE fighters engaged in counter-push by the Tigers recovering dead bodies