பிரிகேடியர் துர்க்கா/Brigadier Thurkka

Brigadier-ThurkkaBrigadier Thurkka 3 Brigadier Thurkka 2 theepan vidusha thurka praba thalapathikal makalir 2009 BrigadierThurkka ,prabakaranbricadiar_balraj_ vidusha-thurka brigadier vidusa.thurka brigadier thurga vidusa brigadier thurga thalaivarLTTE leaders commemorating  Black Tigers 1

Advertisements
%d bloggers like this: